Microneedling

Microneedling Dermapen4

Mesoterapi 

När vi behandlar din hud tar vi till flertal verktyg från vår verktygslåda under din behandling och gör ofta kombinationsbehandlingar. 


När vi anvönder dermapen 4 kan vi dessutom också ge injektioner med vitaminer, aminosyror och allt din hud behöver. Detta får endast utföras av legitimerad personal med kunskap om anatomi, injektioner och hur huden fungerar. 


Mycket fin behandling! 

Upprepas varje månad för bästa resultat.


Välkommen.